top of page

ORDLISTE

Denne listen er for å hjelpe deg til å forstå ord og uttrykk som blir brukt i forbindelse med E-Lybra og dets muligheter.

 

Bioresonans

Alle cellene i kroppen har sitt eget svingningsmønster (frekvens). Når en celle endrer svingningsmønster, kan det på sikt oppstå sykdom. E-Lybra plukker opp feilsvingningene i cellene, speilvender dem og sender dem tilbake til kroppen. Dette bidrar til at kroppen kommer igang med å få bukt med problemene du har.

 

Dette kan enkelt forklares ved å bruke lyd som eksempel; En tone eller en lyd har en viss frekvens, hvis du "speilvender" denne lyden med samme styrke og frekvens, så vil lyden bli "stille" - det vil oppstå total stillhet. Da er lyden "nullstilt" og det har oppstått en resonans.

Meridianer

Meridianene er energibaner i kroppen - transportkanaler for energi til de indre organene. Disse energibanene, meridianer, fører «strøm»/energier rundt til indre organer, nervesystemet og skjelett,– dvs hele kroppen.

Energetisk

Er læren om energi.

Alle kroppens celler består av molekyler, og cellenes bioenergetiske felt kan svekkes ved negative livsstilspåvirkninger og helseproblemer.

 

Energetisk felt

Det er det feltet rundt hele kroppen din. Noen tenker på dette feltet som din "aura".

Energifelt

Det er et energifelt som omgir alle levende vesener. 

Det menneskelige energifeltet er sammensatt av mange kombinasjoner av energimønstre som har direkte innvirkning på en persons emosjonelle, åndelige og fysiske velvære.

 

Epigenetikk

Er forandring av arvematerialet.

E-Lybra angis å kunne påvirke hvordan arvestoffet (DNA) uttrykkes. Arvestoffet er konstant, men hvordan arvestoffet oppfører seg kan justeres. Det kan forklares ved at genuttrykket kan endres til å ikke gjøre deg så mottakelig for sykdom eller styrke kroppen/øke immunforsvaret ditt.

Chackra/energisentre

Chakra betyr energihjul på Sanskrit, og er bindeleddet mellom kropp og sjel. 
Vi har 7 chakraer og de er våre energisentre. De gjør at livsenergien kan flyte fritt inn og ut av auraen og kroppen vår. De befinner seg på midtlinjen i hele kroppen og vi kan ikke se dem. Et «åpent» chakra, betyr det at det er "friskt" og at det fungerer normalt.
Er det ikke «åpent» kan det skyldes fortrengte følelser, negative tankeganger og mye mer. Det er vanlig at chakraer går inn og ut av balanse – de «lever». Utfordringen kommer når ubalansen forblir og man får en stagnasjon av energi.

Meridianer
Bioresonans
Chakra/enerigsentre
Energetisk felt
Energetisk

LINKER

Nyttige og interessante linker

 

Relevant for hva jeg kan tilby:

www.wds-bio-resonance.com   (dette er opprinnelsen til E-Lybra-maskinen)

 

Annet som jeg synes det er verdt å fremsnakke - fordi yoga gir ro og avspenning i en ellers hektisk og til tider stressende hverdag:

www.yogamedmonica.no

 

bottom of page