top of page

E-LYBRA

Hele kroppen er bygget opp av celler, og hver celle i kroppen har mange funksjoner og disse utfører kjemiske prosesser. Skjer det ubalanser i disse prosessene i cellene, endrer cellenes svingningsmønster og på sikt kan det oppstå sykdom. E-Lybra plukker opp feilsvingningene i cellene, speilvender dem og sender dem tilbake til kroppen.

Alt i og rundt oss er vibrasjoner som utgjør forskjellige frekvenser. Frekvens er kroppens «strøm» eller sagt på en annen måte; kroppens energi. Alt du har rundt deg og som finnes på jorden har sine spesifikke elektromagnetiske frekvenser (svingningsmønster). Det betyr at alle celler, organer, kroppsdeler, og energien kroppen omgir seg med, har sin egen frekvens.

 

Dette kan enkelt forklares ved å bruke lyd som eksempel; En tone eller en lyd har en viss frekvens, hvis du "speilvender" denne lyden med samme styrke og frekvens, så vil lyden bli "stille" - det vil oppstå total stillhet. Da er lyden "nullstilt" og det har oppstått en resonans (bioresonans).

 

E-Lybra er utviklet med utgangspunkt i disse frekvensene. WDS (se faktaboks) har i samarbeid med verdenskjente homeopater, leger og ledende forskere i kvantefysikk og mikroskopi utviklet e-Lybra for å kunne kartlegge ubalanser i kroppen og til selvhelbredelse. E-Lybra vil, på et tidlig stadie, oppdage ubalanser/energetiske forandringer i kroppen.

 

Når kroppens energi påvirkes i en dårlig retning eller kommer i ubalanse endres frekvenser forskjellige steder i kroppen. Om disse naturlige svingningene/frekvensene uteblir, endres eller blokkeres, kan dette - på sikt - bidra til at du etter hvert kan føle deg dårlig eller oppleve mangel på energi.

 

Disse ubalansene/negative endringene er det viktig at du får endret på før det får "satt seg" i kroppen. Blir ikke dette behandlet og justert kan det bidra til at du vil utvikle forskjellige sykdommer. E-Lybra kan bidra til å bringe dine ubalanser tilbake i balanse - både fysisk og psykisk. 

 

e-Lybra-maskinen scanner hele kroppen. Det blir sendt energisvingninger/frekvenser gjennom kroppen din (ikke strøm) via meridiansystemet (energibaner i kroppen) på håndledd og føtter.

 

Maskinen finner frekvenser som er i ubalanse (totalt 300.000 frekvenser). Den kan også finne frekvenser som ikke skal være der; f.eks parasitter, ufordelaktige bakterier, mangler, belastninger, ubalanser, blokkeringer og forgiftninger i kroppen og vil i mange tilfeller kunne fjerne dem. Andre ganger må urtepreparater til for å forsterke og påvirke kroppen i riktig retning. 

 

Begrensede tankemønstre eller energisentre/chackraer i kroppen som inneholder forbindelser til andre mennesker og som trekker energi fra deg - er også eksempler på ubalanser.

 

E-Lybra kan spore opp, analysere og behandle disse forskjellige ubalansene i kroppen. E-Lybra leser av og korrigerer det energetiske feltet (energifeltet) rundt kroppen, der ubalanser ofte begynner. Alt dette inkluderer hele kroppens fysiologiske, psykologiske og emosjonelle energisystem.

 

Ubehandlede traumer eller psykiske utfordringer kan gi fysiske smerter i kroppen. Kroppen er en helhet hvor alt henger sammen. Sunnhet og velvære oppnås når kroppen er i balanse. 

 

Metoden stiller ingen diagnose.

E-Lybraens opprinnelse

Victor Sims grunnla World Development Systems (WDS) i 1991 og utviklet E-Lybra-systemet. De holder til i Worchestershire i UK. I dag er finnes det E-Lybra-behandlere i nesten alle verdenshjørner. 

E-LYBRA FINNER UBALANSER I KROPP OG PSYKE OG BEHANLDER KROPPENS ENERGIFELT

Behandlingen

e-Lybra er koblet til en PC og du er koblet til e-Lybra-maskinen via bånd på håndledd og anklene (ikke strøm).

 

Du sitter/ligger fullt påkledd i en lenestol koblet til E-Lybra-apparatet. Du vil ikke oppleve ubehag eller få vondt. Det er faktisk fint om du sovner og slapper ordentlig av.

 

Behandlingen tar ca 2-2,5 timer og vil kunne sette i gang prosesser i kroppen som vil fortsette – også etter du er ferdig med behandlingen. Behandlingen du har fått og trenger, vil samtidig som du behandles, også legges over i en brikke (chip) som du kjøper med deg.

 

Denne brikken vil gi deg behandling i ettertid og om behovet skulle være der – så kan du også fjernbehandles via denne brikken.

 

Behandlingen støttes gjerne, og aller helst, av urtepreparater som bidrar til en forsterkning av behandlingen. Det er fornuftig å starte med en rensekur (urtepreparater) for å fullt utbytte av effekten til urtepreparatene og fjerne slaggstoffer i kroppen.

bottom of page