top of page

HVORDAN OG HVORFOR

Sunnhet og velvære oppnås når kroppen er i balanse. 

Når kroppens energi påvirkes i en dårlig retning eller kommer i ubalanse endres frekvenser forskjellige steder i kroppen. Om disse naturlige svingningene/frekvensene uteblir, endres eller blokkeres, kan dette - på sikt - bidra til at du etter hvert kan føle deg dårlig eller oppleve mangel på energi.

Ubehandlede traumer eller psykiske utfordringer kan gi fysiske smerter i kroppen. Kroppen er en helhet hvor alt henger sammen. 

E-Lybra vil, på et tidlig stadie, oppdage ubalanser/energetiske forandringer i kroppen. Disse er det viktig at du får endret på før det får "satt seg" og som igjen kan bidra til at du vil kunne utvikle forskjellige sykdommer. E-Lybra kan bidra til å bringe dine ubalanser tilbake i balanse - både fysisk og psykisk. 

E-Lybra avdekker om du har bakterier, virus eller parasitter som ikke skal være der og vil i mange tilfeller kunne fjerne dem. Behandlingen kan støttes av urtepreparater som bidrar til en forsterkning av behandlingen. Det er fornuftig å starte med en rensekur (urtepreparater) for å fullt utbytte av effekten til urtepreparatene.

E-Lybra

E-Lybra vil kunne bidra til å bringe dine ubalanser tilbake i balanse
– både fysisk og psykisk. 

bottom of page